Prodüksiyonlar

Bilimsel yayın

Bilimsel yayın, 2022 yılında, proje sonunda kaleme alınacak ve iki farklı türde bilimsel katkıyı bir araya getirecek: Her bir araştırmacının proje sürecine dair görüşlerini ve saha gözlemlerini içeren 6 metin ve değinilen alanlarda proje boyunca katılımcı araştırmacılar tarafından kaleme alınacak metinler (sanatsal üretim, göç, vatandaşlık, enformel eğitim…). Bu yayında ayrıca, projenin tüm aşamaları boyunca çekilen fotoğrafları bir araya getiren belgesel nitelikli bir bölüm de yer alacak.

Prodüksiyonlar