Yöntem

Göç hareketlerinin nüfusların karışmasına katkıda bulunduğu, farklı kültürleri bir arada var olmaya zorladığı ve karma kimlikler yarattığı, giderek daha da çokkültürlü hale gelen küreselleşmiş bir toplumda yaşıyoruz. Bu kozmopolit yapının bir gerilim ve içe kapanış kaynağı değil, bir zenginlik ve gelişim unsuru olmasını nasıl sağlayabiliriz? Bu bağlamda, bir arada varolma çabası kültürlerarası iletişimi sağlamak için…

Göçmen Ansiklopedisi, göçmenlere ait 400 kişisel anlatıyı bir araya getiren sanatsal bir projedir. Bu proje, yönetmen ve disiplinlerarası projeler yazarı olan Paloma Fernández Sobrino’nun, Rennes’in Blosne mahallesinde 2007’den itibaren yürüttüğü bir derleme çalışmasının devamı olarak ortaya çıktı. Sanatçı, 2014 yılında L’âge de la tortue’ye mevcut girişimi devam ettirmeyi ve ikonik bir nesne oluşturmak üzere genişletmeyi…

İmdat Fişeği, çağdaş toplumlarımızı oluşturan tüm unsurları (yurttaşlar, kamu idarecileri, medya) günümüz Avrupası’ndaki göçmenlerin siyasal ve sosyal durumu konusunda harekete geçirme arzusundan doğdu. Konukseverlik, takdir, ötekine dikkat gibi bazı insani değerlerin giderek kaybolduğuna dair bizi ikaz edecek güçlü işaretler göndermek amacıyla, yurttaşların sanatsal ifadelerle seslerini duyurması fikrine dayanıyor. İmdat fişeği, proje kapsamında bir ana sembol…