Spettacoli

Luci di emergenza #3

→ Regia di AyȘe Garcin → Première a febbraio 2020, Istanbul - coproduzione Institut Français e Università di Galatasaray

Résidence 24/02/2020 → 28/02/2020

Spectacle 29/02/2020
Université de Galatasaray + Institut Français d’Istanbul

Séminaire 01/03/2020
Université de Galatasaray