Gösteriler

İmdat fişeği #3

→ Yönetmen Ayşe Garcin → Şubat 2020, İstanbul - Institut Français ve Galatasaray Üniversitesi ortak yapımı

Résidence 24/02/2020 → 28/02/2020

Spectacle 29/02/2020
Université de Galatasaray + Institut Français d’Istanbul

Séminaire 01/03/2020
Université de Galatasaray