Prodüksiyonlar

Belgesel dizisi

Belgesel dizisi kısa süreli (yaklaşık 10 dakika) bölümler halinde hazırlanacak. Her üretim etkinliği, yönetmenin projenin belli bir yönüne odaklanacağı tematik bir bölüme konu olacak. Bölümler, projenin internet sitesi ve sosyal ağlar üzerinden, hazırlandıkça yayınlanacak. Bu belgesel dizisi, projenin sonunda, projenin uygulamaya konuşunu gösteren ve bir anlamda hafızasını oluşturan bütünlüklü bir yapıt halini alacak.

Prodüksiyonlar