Prodüksiyonlar

Rehberler

Projenin başından itibaren ve uygulamada olduğu süre boyunca, bir dizi rehber hazırlanacak. Bu rehberler hem ekibin (sahne yönetmenleri, çalışma ortakları ve araştırmacılar) çalışmasına eşlik edecek, hem de kamu idarecilerine ve izleyenlere bu girişimin ana fikrini aktaracak. Rehberlere, projenin internet sitesinden serbestçe erişilebilecek.

Yönetmenin rehberi

Yönetmenin görevi, “Göçmen ansiklopedisi”ndeki mektuplardan yola çıkarak, kamuya açık olarak sahnelenecek bir gösteri/bir sunum tasarlamaktır.

Yerel koordinatörün rehberi

Yerel koordinatör, ortaklar ağının desteğiyle, projenin yerel ölçekte uygulanmaya konulması taahhüdünü veren kişidir. Projenin bölgesi ile iletişimini sağlar, genel koordinasyon ile proje arasında özel bir bağlantı noktasını teşkil eder.

Beşerî ve sosyal bilimler araştırmacıları için reh ber

Araştırmacı, projenin aktörleri ile koordinasyon halinde çalışır: Sanat yönetmeni, yerel koordinasyon ekibi, oyuncu ekibi, grafik öğrencileri, yönetmen.

Sanatsal tanıtım dosyası

Prodüksiyonlar