Prodüksiyonlar

Bilimsel yayınlar

Bilimsel yayın, 2022 yılında, proje sonunda kaleme alınacak ve iki farklı türde bilimsel katkıyı bir araya getirecek: Her bir araştırmacının proje sürecine dair görüşlerini ve saha gözlemlerini içeren 6 metin ve değinilen alanlarda proje boyunca katılımcı araştırmacılar tarafından kaleme alınacak metinler (sanatsal üretim, göç, vatandaşlık, enformel eğitim…). Bu yayında ayrıca, projenin tüm aşamaları boyunca çekilen fotoğrafları bir araya getiren belgesel nitelikli bir bölüm de yer alacak.

Araştırmacı dergileri :

— İmdat fişeği #2 (Brüksel, BEL) : Gudrun Ledegen

— İmdat fişeği #3 (İstanbul, TR) : Didem Daniş

İmdat fişeği #4 (Barcelona, ES) : Asun Pié Balaguer & Martín Correa Urquiza

— İmdat fişeği #5 (Milan, IT) : Alessandra Frigerio & Edoardo Zulato

— İmdat fişeği #6 (Lizbon, PT) : Luísa Ferreira da Silva

— İmdat fişeği #7 (Rennes, FR) : Anne Morillon

Prodüksiyonlar